Obchodní podmínky

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je firma Garden Imp s.r.o. (dále jen prodávající)

 

Vratislav Gráf , Kamila Gráfová

Garden - Imp s.r.o.

Ke Skále 269, 253 01 Chýně

IČO: 28969090

DIČ: CZ28969090

Tel: +420 733 101 333, +420 733 526 562

Email: info@garden-imp.cz


Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené na těchto webových stránkách jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.

Objednávka

Objednávkou v tomto internetovém obchodě stvrzuje odběratel svůj souhlas s obchodními podmínkami, které se řídí dle zákona 367/2000Sb paragraf 53 odstavec 7 Obchodního Zákoníku.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Prodávající po té příjem objednávky potvrdí zasláním zpětné elektronické zprávy s potvrzením přijaté objednávky. Zboží bude zarezervováno a následně do 3 pracovních dnů bude prodávající kontaktovat odběratele pro předání dalších informací o způsobu a termínu dodání objednaného zboží.

Ceny

Uvedené ceny jsou maloobchodní a zahrnují DPH 21%. V ceně zboží není zahrnuta doprava.

Způsob platby

 • Vlastní odběr - zákazník si zarezervované zboží vyzvedne sám na předem, smluvené adrese.
 • Platba buď hotově, převodem.
 • Proforma faktura - na základě objednávky je zákazníkovi zaslána proforma faktura na celou hodnotu zboží. Po zaplacení částky na účet prodávajícího (Komerční banka) bude zboží dodáno dle dohodnutých podmínek mezi zákazníkem a prodávajícím. Daňový doklad je pak dodán se zbožím.
 • Na dobírku - zboží bude dodáno zákazníkovi proti hotovostní platbě a to dle předem sjednaných dodacích podmínek mezi zákazníkem prodávajícím.

Doprava

Zboží je dodáno a vyloženo u odběratele s tím, že pokud tak není sjednáno předem, složí dopravce zboží na nejbližším vhodném místě . Pokud není sjednán dodatečný servis, není odběratel oprávněn žádat po dopravci další manipulace se zbožím (instalace + montáž).

Ceny dopravného pro sjednané objednávky jsou sjednány a odsouhlaseny mezi zákazníkem a prodávajícím v průběhu realizace zakázky.

Reklamační řád

Veškeré reklamační podmínky se řídí zákonem 367/2000Sb paragraf 53 odstavec 7 OZ. Na zboží poskytuje prodávající záruku ze zákona 2 roky, pokud není stanoveno jinak.

Odstoupení od smlouvy distančním způsobem – uzavřené na dálku

 1. Kupující má právo dostoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. O odstoupení od smlouvy musí kupující  informovat prodávajícího : Garden Imp s r.o., Ke Skále 269, 253 01 Chýně, formou mailu nebo zaslaným dopisem.
 3. Zboží zasílá kupující zpět na adresu Garden Imp s r.o., Ke Skále 269, 253 01 Chýně.  Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží nesmí být odesláno zpět na naši adresu na dobírku, nebude takto převzato. Zboží musí být vráceno kompletní,  v nepoškozeném původním obalu, se všemi průvodkami zboží ( visačky ), nesmí jevit  známky opotřebení či poškození. Je-li vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst  jej od vrácené částky.
 4. Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, vrátíme  bez zbytečnéhop odkladu, nejpozději do 14 dnů, částku za zakoupené zboží. Pro vrácení platby preferujeme převod na  bankovní účet.
 5. Kupující je povinnen si při převzetí zásilky od dopravce zkonrolovat, zda není porušen obal a zboží není poškozeno.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. 

 

 Reklamace - zákonné právo z vady, vadné plnění.

V případě zjištení závad či nesouladu s objednávkou je odběratel povinnen nahlásit tuto skutečnost nejpozději do 3 pracovních dnů a to formou emailu doručeného na adresu prodávajícího, kde uvede přesný popis nesrovnalosti. V případě poškození provede také fotografickou dokumentaci, kterou přiloží do tohoto emailu. Prodávající se zavazuje do 3 pracovních dnů poskytnout informaci o formě vyřízení reklamace. Pokud je zboží viditelně poškozeno již při dodání odběrateli, není odběratel povinen tuto zásilku převzít. Po jejím převzetí se vystavuje riziku neuznání reklamace z důvodu špatné manipulace s výrobkem.

 Vrácení zboží, na které má odběratel právo ze zákona, se řídí následujícími podmínkami:

 • Reklamované zboží bude dodáno na adresu prodávajícího, řádně zabaleno a zabezpečeno proti možnému poškození při přepravě. V případě, že zboží dorazí nedostatečně zabaleno, nemusí být prodávajícím převzato. Toto se týká zejména zaslání reklamovaného zboží přes kurýrní dopravní službu.
 • U rozměrnějších výrobků (stoly atd.) lze dodat k reklamaci jen poškozenou část, pokud je volně demontovatelná. V tomto případě je nutné tuto skutečnost dopředu domluvit s prodávajícím.
 • Do tří pracovních dnů po převzetí reklamovaného zboží, bude odběratel vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace (výměna kus za kus, oprava poškozené části, reklamace neuznána a výrobek nelze opravit, reklamace neuznána s možností placené opravy).

 

 


DomůDomů